Inschrijven optocht 22 mei 2022

  Contactgegevens:
  Categorie (keuzelijst):

  Thema (beschrijf in enkele zinnen het thema en wat je gebruikt voor jouw deelname):

  Bouwadres:  Naam Jurylid (alleen van toepassing voor Categorie 1):


  REGLEMENT VOOR DEELNAME 

  Evenals bij andere evenementen is ook bij de carnavalsoptocht een aantal richtlijnen en spelregels noodzakelijk:

  1. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van schade en dergelijk aan personen en / of materialen, die ontstaan is voor, tijdens of na de optocht. Schade, veroorzaakt door deelnemers, zal worden verhaald.
  2. Gooi eventueel snoepgoed achter het publiek en niet op straat. Dit in het belang van de veiligheid van het publiek bestaande uit o.a. ouderen en kinderen.
  3. Elke deelnemer dient de aanwijzingen van de carnavalsvereniging op te volgen.

  4. Alcoholgebruik: Geniet, maar drink met mate! Zet de drank niet té opzichtig op de wagen of kar. Bestuurders van voertuigen mogen géén alcoholische dranken nuttigen tijdens de optocht.

  5. Voor de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen de deelnemende voertuigen in deugdelijke staat te verkeren en de constructie dient van zodanige sterkte te zijn, dat redelijkerwijs géén ongelukken kunnen gebeuren.
  6. Promotionele reclame tijdens de optocht: als een wagen of groep door een bedrijf of instelling gesponsord wordt, mag die naam op een bord van 1,0 x 0,5 meter gevoerd worden.
  7. Bij gebruik van een confettikanon of anderszins mag deze uitsluitend gericht worden op de openbare weg.
  8. De nummerborden dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd voor op het trekkende voertuig.
  9. Deelnemers zijn verplicht tot het uitlopen en / of uitrijden van het gehele parcours. Sluit goed aan en zorg ervoor dat de onderlinge afstand niet groter wordt dan 10 meter.
  10. In verband met de geldende veiligheidsvoorschriften dient iedere deelnemende wagen voorzien te zijn van een brandblusser, verantwoording van de deelnemers. Gemeente kan hierop controleren.
  11. Als maximale hoogte van een praalwagen wordt de ‘wegen verkeerwet’ aangehouden. Deze wet geeft als maximale hoogte 4,2 meter aan.
  12. Als maximale hoogte van een praalwagen wordt de ‘wegen verkeerwet’ aangehouden. Deze wet geeft als maximale hoogte 4,2 meter aan.
  13. Beslissingen van carnavalsvereniging De Dijkvelders zijn te allen tijden bindend.
  14. Carnaval is een feest voor iedereen: respecteer normen en waarden én elkaar.

  ROUTE